MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

 1. 19160207 Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff

  Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff Amsterdam, 7 februari 1916 7 Februari [19]16 Waarde Heer Greshoff, Is het niet mogelijk dat ik U Donderdagmiddag spreek om enkele posi

 2. 19180408 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

  Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis Amsterdam, 8 april 1918 8 Apr. 1918 Valeriusstr. 157 Waarde Cornelis, Als er niets tusschenkomt kom ik heel gaarne Woensdagavond bij

 3. 19190302 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

  Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis Amsterdam, 2 maart 1919 Amsterdam Zondagavond 2 Maart 1919. Waarde Cornelis, Wij gaan Donderdag 7.51 Weesperpoort weg en zijn 10.21 i

 4. 19181117 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

  Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis Amsterdam, 17 november 1918 Amsterdam Zondagavond. 17 Nov. 1918. Beste Cornelis, Ik zou gaarne van je weten, hoe 't staat met die Symphon

 5. 19190305 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

  Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis Amsterdam, 5 maart 1919 Redactie Tel. 5 Maart 1919. Beste Cornelis, Ik krijg dezen morgen inliggenden brief van Heuckeroth; het stelt

 6. 19190113 Anny Vermeulen-van Hengst aan Berthe Seroen

  Anny Vermeulen-van Hengst aan Berthe Seroen La Celle Saint-Cloud, 13 januari 1919 Maandag 13 Januari 1919. Lieve Mevrouw Seroen, Uwe vertolking van "La Veille" is onvergeteli

 7. 19161028 Mathilde Mengelberg-Wubbe aan Matthijs Vermeulen

  Mathilde Mengelberg-Wubbe aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 28 oktober 1916 28 October 1916. Geachte Heer, Mijn man heeft mij verzocht U te berichten dat hij U morgen middag

 8. 19171118 Matthijs Vermeulen aan Elise Menagé Challa

  Matthijs Vermeulen aan Elise Menagé Challa Amsterdam, 18 november 1917 Amsterdam Zondagavond 18-11-1917 Valeriusstr 157 huis Amsterdam Mevrouw, U zult misschien verw

 9. 19171118 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

  Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis Amsterdam, 18 november 1917 Amsterdam Zondagavond 18-11-1917. Valeriusstr. 157 huis Waarde Heer Cornelis, Ik heb een poosje gelede

 10. 19180409 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

  Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis Amsterdam, 9 april 1918 9 April 1918 Dinsdagmiddag Waarde Cornelis, Morgen concert-Schäfer. Het spijt me buitengewoon. Ik had je tege