MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

 1. 19170620 Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff

  Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff Amsterdam, 20 juni 1917 20 Juni 1917. Brave Jan, Gij zoudt me niet beschuldigen, wanneer de post je even goed mijn trouw overbracht, als

 2. 19170503 Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff

  Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff Amsterdam, 3 mei 1917 3 Mei 1917 Brave Jan, Met verteedering zend ik u deze papieren, je sinds drie dagen missend aan mijn rechterzijde,

 3. 19180916 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

  Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis Amsterdam, 16 september 1918 Amsterdam Maandagmorgen 16 Sept 1918 Beste Cornelis, Dank voor je briefje van heden. Hierbij gaat de son

 4. 19180223 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

  Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis Amsterdam, 23 februari 1918 Zaterdagavond 23 Febr 1918 Waarde Cornelis, Als ik eenigszins kan kom ik Zondagavond. Ik stel 't zoo op prij

 5. 19190721 Matthijs Vermeulen en Anny Vermeulen-van Hengst aan Evert Cornelis

  Matthijs en Anny Vermeulen aan Evert Cornelis Watergraafsmeer, 21 juli 1919 Wgr'smr 21 Juli 1919 Linnaeuskade 14 huis Beste Evert, Ik heb gemerkt dat de noteering van de begin

 6. 19190105 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

  Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis Amsterdam, 5 januari 1919 Zondagavond 5 Jan 1919 Beste Cornelis, Als het jullie schikt komen we Woensdagavond in ieder geval luis

 7. 19180909 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

  Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis Amsterdam, 9 september 1918 Amsterdam 9 Sept. 1918 Maandagavond Waarde Cornelis, De sonate voor piano en violoncel, waarover wij 't

 8. 19190313 Evert Cornelis aan Matthijs Vermeulen

  Evert Cornelis aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 13 maart 1919 [latere toevoeging:] ongeveer 13/3 '19 Waarde Vermeulen, In verband met 'n eventueele samenkomst van den Hr. Je

 9. 19171231 Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff

  Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff Amsterdam, 31 december 1917 Amsterdam, 31.Dec.1917. Brave Jan Daar ik me verloofd heb met de zwarte kan ik niet bij jou komen we vinden beide

 10. 19151215 Matthijs Vermeulen aan Henri Borel

  Matthijs Vermeulen aan Henri Borel Amsterdam, 15 december 1915 Amsterdam, 15 Dec 1915 Zeer Waarde Heer Borel, Ik zou de noodzakelijkheid van Uw briefje, dat mij dezen morgen