MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

 1. 19190113 Anny Vermeulen-van Hengst aan Louis Zimmermann

  Anny Vermeulen-van Hengst aan Louis Zimmermann Amsterdam, 13 januari 1919 Maandag. 13.1.19 Geachte Mijnheer Zimmerman, Als vrouw van 'n criticus (en nog wel van één die zoo "

 2. 19130402 Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing

  Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing Amsterdam, 2 april 1913 Amsterdam Woensdagavond. 2 Apr. 1913. Hooggeachte Heer Wiessing, Mag ik er Uwe aandacht op vestigen dat 't m

 3. 19121125 Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing

  Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing Amsterdam, 25 november 1912 Maandagmorgen. 25 Nov. 1912. Hooggeachte Heer Wiessing, Volgens Uw verlangen zend ik U bijgaand uitgebre

 4. 19120918 Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing

  Matthijs Vermeulen aan H.P.L. Wiessing Amsterdam, 18 september 1912 Amsterdam Woensdagavond Hooggeachte Heer Wiessing, Hartelijken dank voor de boodschap van den hr. Jongsma.

 5. 19190304 Richard Heuckeroth aan Matthijs Vermeulen

  Richard Heuckeroth aan Matthijs Vermeulen Arnhem, 4 maart 1919 Arnhem, 4 Maart 1919. Waarde Thijs! Donderdag kan ik slechts repeteeren tot 12 uur dat is wel jammer maar i

 6. 19160618 R.N. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

  Richard Roland Holst aan Matthijs Vermeulen Laren, 18 juni 1916 Laren 18 Juni '16 Geachte Heer Vermeulen Het heeft mij verdriet gedaan de redenen te hooren waardoor uw moo

 7. 19170522 Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff

  Matthijs Vermeulen aan Jan Greshoff Amsterdam, 22 mei 1917 Dinsdagavond 22 Mei 1917. Brave Jan, Eene keelaandoening, welke mij heden nacht heeft overvallen, verhinderde mij

 8. 19160902 Matthijs Vermeulen aan Henri Borel

  Matthijs Vermeulen aan Henri Borel Amsterdam, 2 september 1916 Amsterdam, 2 September 1916 ZeerGeachte Heer Borel, Daar onze Haagsche Redactie uitgebreid is en zoo geconcentr

 9. 19180107 Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis

  Matthijs Vermeulen aan Evert Cornelis Amsterdam, 7 januari 1918 Amsterdam Maandagavond 7 Jan 1918 Waarde Cornelis, Als ge het goed vindt kies ik den Dinsdag. Dus tot m

 10. 19190915 Matthijs Vermeulen aan Chris van der Meulen

  Matthijs Vermeulen aan Chris van der Meulen Amsterdam, 15 september 1919 Wij hebben vannacht een dochtertje gekregen Moeder en kind zeer welvarend nog hartelijk gefeliciteerd