MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

Suchfilter

 1. 19170808 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

  Adriaan Roland Holst aan Matthijs Vermeulen Bergen, 8 augustus [1917] Mosselenbuurt. Bergen. N.-H. Beste Thijs, Ik kom Zaterdag even in stad, kan je meegaan koffiedrinken? Ik

 2. 19170530 A. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

  Adriaan Roland Holst aan Matthijs Vermeulen Blaricum, 30 mei 1917 Blaricum. N.H. Beste Thijs, Ik kom Donderdag tusschen half 1 en 1 uur op de krant om je te halen voor de lunch.

 3. 19190106 H.P.L. Wiessing aan Matthijs Vermeulen

  H.P.L. Wiessing aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 6 januari 1919 Amsterdam, 6 Januari 1919 Waarde Heer Vermeulen, U vindt mij ontroerd door het geheel onverwachte en mij verb

 4. 19190304 Richard Heuckeroth aan Matthijs Vermeulen

  Richard Heuckeroth aan Matthijs Vermeulen Arnhem, 4 maart 1919 Arnhem, 4 Maart 1919. Waarde Thijs! Donderdag kan ik slechts repeteeren tot 12 uur dat is wel jammer maar i

 5. 19160618 R.N. Roland Holst aan Matthijs Vermeulen

  Richard Roland Holst aan Matthijs Vermeulen Laren, 18 juni 1916 Laren 18 Juni '16 Geachte Heer Vermeulen Het heeft mij verdriet gedaan de redenen te hooren waardoor uw moo

 6. 19190313 Evert Cornelis aan Matthijs Vermeulen

  Evert Cornelis aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 13 maart 1919 [latere toevoeging:] ongeveer 13/3 '19 Waarde Vermeulen, In verband met 'n eventueele samenkomst van den Hr. Je

 7. 19161028 Mathilde Mengelberg-Wubbe aan Matthijs Vermeulen

  Mathilde Mengelberg-Wubbe aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 28 oktober 1916 28 October 1916. Geachte Heer, Mijn man heeft mij verzocht U te berichten dat hij U morgen middag

 8. 19150927 Cornelis Dopper aan Matthijs Vermeulen

  Cornelis Dopper aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 27 september 1915 Amsterdam Maandag Joh. Verhulststr. 136. Zeer geachte Heer Vermeulen. De eerste gunstige indruk, die ik

 9. 19151017 Willem Mengelberg aan Matthijs Vermeulen

  Willem Mengelberg aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 17 oktober 1915 17. Oct. 15. Geachte Heer Vermeulen Drukke bezigheden verhinderden mij Uw briefje spoediger te beantwoorde

 10. 19170413 Geertruida van Vladeracken aan Matthijs Vermeulen

  Geertruida van Vladeracken aan Matthijs Vermeulen Amsterdam, 13 april 1917 13 April 1917 Geachte Heer Vermeulen, Zooals U waarschijnlijk bekend is, gaf ik onlangs een