19670529 Ministerie van CRM min. M. Klompé aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (minister M. Klompé)

aan

Matthijs Vermeulen

Rijswijk, 29 mei 1967

Rijswijk (Z.H.),

29 mei 1967

onderwerp

Prijs voor zevende symfonie.

Zeer geachte heer Vermeulen,

Het is mij een genoegen U te kunnen mededelen, dat ik heb besloten U voor Uw zevende symfonie een prijs toe te kennen van f 4000,−.

De commissie die mij hiertoe heeft geadviseerd, was als volgt samengesteld:

Louis Toebosch (voorzitter); Hans Kox en Charles de Wolff (leden); B. Wagenmans (secretaris).

Voor de uitbetaling van het genoemde bedrag van f 4000,− worden maatregelen genomen.

De Minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk,

Dr. M.A.M. Klompé

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA