19600721 Ambassade NL Buenos Aires aan Matthijs Vermeulen

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Buenos Aires

aan

Matthijs Vermeulen

Buenos Aires, 21 juli 1960

Buenos Aires, 21 juli 1960.

[aanhef ontbreekt]

Bijgaand doe ik U ter kennisneming toekomen één exemplaar van het maandblad "Crónica de Holanda" nummer: 113 (juli/augustus 1960-uitgave), dat door de Voorlichtingsdienst van deze Ambassade geredigeerd en in een oplage van 15.000 exemplaren in geheel Latijns-Amerika verspreid wordt.

Op de pagina's 20 t/m 24 van het genoemde maandblad werd opgenomen een geïllustreerd artikel, getiteld "La música en Holanda", hetwelk ontleend werd aan de publicatie "Music in Holland" (Uitgever: J.M. Meulenhoff), en dat U ongetwijfeld zal interesseren.

Met de meeste hoogachting,

Dr. J. van As

Ambassaderaad voor Pers- en Culturele Zaken.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA