19600104 Matthijs Vermeulen aan Donemus E. van Es

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (E. van Es)

Laren, 4 januari 1960

Laren (N.H.)

Drift 45

4 Jan. 1960

Zeer Geachte Mejuffrouw van Es,

De uitvoeringen van de 6e symphonie gaven mij aanleiding enkele verbeteringen te maken op bladzijden 5 en 6 van de partituur, welke U met dezelfde post ontvangt.

Omdat de veranderingen een beetje te omvangrijk waren om ze te raderen, heb ik de passage gecopieerd en overgeplakt.

Ik denk dat van deze twee pagina's een nieuwe foto gemaakt zal moeten worden.

Wilt U zo goed zijn daarvoor te zorgen?

In de orkest-partijen zijn de verbeteringen reeds aangebracht.

Bij de grote correctie van de partituur, die ik U verzocht in September, is per ongeluk nog één fout blijven staan:

In de tweede maat van cijfer 51 (pag. 131) moet de alt-saxofoon luiden als volgt:

[notenvoorbeeld, zie scan]

Ten slotte ontdekte ik nog een fout op pag 37. Daar moeten de fagotten in de laatste maat een as hebben in plaats van een a.

Ook op pag 4, die hierbij is, moet een [G-sleutel] weg, waarvoor ik de aandacht vraag van de corrector.

Mijn verontschuldigingen voor de last welke ik U veroorzaak.

Met vriendelijke groeten en dank,

Hoogachtend,

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus

Verblijfplaats concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA