19570307 Matthijs Vermeulen aan Donemus H. Dijkgraaf-de Jongh

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (H. Dijkgraaf-de Jongh)

Amsterdam, 7 maart 1957

Laren (N.H.)

Drift 31

7 maart 1957

Zeer Geachte Mevrouw Dijkgraaff,

Zoudt U zo goed willen zijn om een exemplaar van de Passacaille et Cort├Ęge voor mij klaar te leggen dat ik op een morgen van de volgende week bij Donemus kan komen halen?

Als U geen exemplaar voorradig mocht hebben wilt U dan de heer De Leeuw verzoeken het manuscript beschikbaar te stellen dat nog in zijn bezit is?

Met vriendelijke dank en

Hoogachtend,

Matthijs Vermeulen.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus