19560608 Donemus H. Dijkgraaf-de Jongh aan Matthijs Vermeulen

Donemus (H. Dijkgraaf-de Jongh)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 8 juni 1956

8 Juni 1956.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Tot onze spijt moeten wij U mededelen, dat de Heer Klemann niet geheel gereed is gekomen met het materiaal van Uw 2e Symphonie. De houtblazers en de hoornpartijen hebben wij nu aan een andere copiist moeten geven en het zal dus nog wel enige tijd duren eer wij U van deze laatste partijen de drukproeven kunnen sturen.

Op onze brief van 24 Mei j.l., waarin wij U vroegen of U het manuscript van Uw "Passacaille et Cort├Ęge" weer in Uw bezit had, mochten wij nog geen antwoord ontvangen. In verband met een aanvrage van de Nederlandse Radio Unie voor een kleine partituur van dit werk, zouden wij gaarne het manuscript ontvangen, zodat wij het kunnen filmen.

In afwachting verblijven wij, met vriendelijke groeten en

hoogachting,

Stichting DONEMUS,

H. Dijkgraaf-de Jongh

chef de bureau.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus