19560524 Donemus H. Dijkgraaf-de Jongh aan Matthijs Vermeulen

Donemus (H. Dijkgraaf-de Jongh)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 24 mei 1956

24 Mei 1956.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Enige tijd geleden hebben wij een film gemaakt van een fotocopie van Uw "Passacaille et Cort├Ęge", omdat U het manuscript toen niet in Uw bezit had.

Deze film is echter vrij slecht geworden en daar wij thans een aanvrage krijgen van de Nederlandse Radio Unie voor de kleine partituur van dit werk, zouden wij gaarne van U vernemen, of U het manuscript inmiddels weer in Uw bezit heeft gekregen, zodat wij een nieuwe film kunnen maken.

U bij voorbaat dankend voor Uw medewerking,

Stichting DONEMUS

H. Dijkgraaf-de Jongh

chef de bureau.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus