19560504 Donemus H. Dijkgraaf-de Jongh aan Matthijs Vermeulen

Donemus (H. Dijkgraaf-de Jongh)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 4 mei 1956

4 Mei 1956.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Ter gelegenheid van het Holland Festival 1956 willen wij ook dit jaar weer een boekje uitgeven met toelichtingen op de uitgevoerde werken, alsmede een biografie van de desbetreffende Nederlandse componist.

Wij zouden U vriendelijk willen verzoeken om bijgesloten biografie aangevuld en eventueel verbeterd vóór 10 Mei aan ons te willen retourneren.

Tevens zouden wij ook gaarne ten behoeve van bovengenoemd boekje een toelichting ontvangen op Uw tweede Symphonie.

Wilt U deze toelichting vooral ook vóór 10 Mei aan ons opzenden zodat een en ander tijdig gereed kan komen.

Met vriendelijke groeten,

hoogachtend,

Stichting DONEMUS,

H. Dijkgraaf-de Jongh

Chef de Bureau.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus