19550126 Donemus E.A.G. Brautigam aan Matthijs Vermeulen

Donemus (E.A.G. Brautigam)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 26 januari 1955

26 Januari 1955.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Gaarne zouden wij vóór 30 Januari a.s. een programmatoelichting van U ontvangen van Uw "Trio" voor viool, altviool en piano, ten behoeve van het programma voor het concert op 8 Februari a.s. gegeven door Het Amsterdams Kamermuziek Gezelschap.

Zoudt U ons ook willen opgeven wanneer U dit werk gecomponeerd hebt.

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend,

Stichting DONEMUS,

Mr E.A.G. Brautigam

Secretaris.

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus