19530714 Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

aan

Matthijs Vermeulen (M.C.F. van der Meulen)

Den Haag, 14 juli 1953

's-Gravenhage, 14 Juli 1953

Onderwerp: restitutie voorschotten Frankrijk van der Meulen

Ten vervolge op mijn brief van 15 Mei 1953 verzoek ik U thans vóór 15 Juli a.s. Uw verplichting tot restitutie na te komen door storting van een bedrag van f. 50.- op postrekening No. 169.51, t.n.v. het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bureau Invordering te 's-Gravenhage, onder vermelding van Fr/B.3766.

Tevens zie ik gaarne spoedig betaling van de achterstallige termijnen over Januari – Juli 1953 ad f. 300.- tegemoet.

Indien U niet aan Uw verplichtingen op korte termijn zou voldoen, zal ik genoodzaakt zijn tot gerechtelijke invordering over te gaan.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Voor de Minister

DE SECRETARIS-GENERAAL

C. Dekker

[in handschrift MV; overzicht van afbetalingstermijnen]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA