19530210 Ministerie van Binnenlandse Zaken aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Binnenlandse Zaken

aan

Matthijs Vermeulen (M.C.F. van der Meulen)

Den Haag, 10 februari 1953

's-Gravenhage, 10 Februari 1953.

Onderwerp: restitutie voorschotten. Frankrijk/B.Z. v.d. Meulen.

Met verwijzing naar mijn brief van 22 April 1952, No.B.3766, deel ik U mede, dat door mij tot op heden nog geen betaling van U werd ontvangen.

Ik verzoek U thans de op 1 Januari en 1 Februari 1953 vervallende termijnen (totaal f.90.-) vóór 15 Februari 1953 te storten op giro No.169.51, t.n.v. het Ministerie van Binnenlandse Zaken, bureau Invordering te 's-Gravenhage, onder vermelding van Fr/B-Z./B.3766.

Ik zal het op prijs stellen, indien U in het vervolg voor een regelmatige betaling wilt zorgdragen.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Voor de Minister,

DE SECRETARIS-GENERAAL

[handtekening onleesbaar]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA