19490113 Soc. De Koepel A.L. Sötemann aan Matthijs Vermeulen

Sociëteit De Koepel (adm. A.L. Sötemann)

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 13 januari 1949

13 Januari 1949

Zeer geachte Heer Vermeulen,

In antwoord op Uw brief van 1 Januari j.l. kan ik U thans berichten dat het Bestuur, zeer verheugd dat U bereid bent de lezing voor de leden van de Sociëteit te houden en gaarne het door U voorgestelde onderwerp aanvaardend, aan Uw verzoek gevolg heeft gegeven en de datum van de voordracht heeft verschoven. Ik zal het op prijs stellen van U te vernemen of de datum Vrijdag 18 Maart U zal schikken.

Inmiddels,

met de meeste hoogachting,

A.L. Sötemann,

administrateur

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA