19341218 Daniël Ruyneman aan Matthijs Vermeulen

Daniël Ruyneman

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 18 december 1934

Amsterdam 18 December 1934

Beste Vermeulen,

Zeker! Je hebt volkomen gelijk met het subjectieve van iedere beschouwing afkomstig van een denkende persoonlijkheid. Juist om deze reden zou het belangrijk zijn beschouwingen te leeren kennen in een tijd waarin nimmer zoo weinig richting te onderkennen was als juist nu. De leuzen luiden: doorwerken op rationeele grondslag – terug tot de klassieken – of terug tot de traditie. Het laatste lijkt mij juist.

Overigens Waarde Vermeulen mag je wel eens één keer aan onze arbeid deelnemen. Een artikel het behoefde heusch geen "bruiloftsmarsch" te zijn zou gaarne gelezen zijn en ons tijdschrift wordt thans hoofdzakelijk gevuld behoudens bijdragen van Wouter Paap, Hijman en van mij, door buitenlanders en – de mogelijkheid om concerten te geven hangt voor een niet onbelangrijk deel af van de bloei van ons tijdschrift.

Je Vioolsonate bestudeerde ik destijds. Het werk leek me en zond ik het naar violist A. Ik kreeg het werk terug met de woorden: het werk is onspeelbaar, aangezien de klankverhoudingen niet juist zijn, de vioolklank verdrinkt in de pianopartij. Ik zond het werk naar een andere violist bekend door zijn voorkeur voor de moderne litteratuur en kreeg het werk weer terug met dezelfde opmerking, welke ik zelf niet had geuit. Laatstgenoemde zeide we moeten dat werk van Vermeulen niet uitvoeren, we zouden hem er geen dienst mede bewijzen. Ik heb nog het plan gehad mij het werk te laten voorspelen, maar door tijdgebrek is hiervan niets gekomen.

Hoe staat het met je nieuwe Cellosonate. Deze kan direct in studie worden genomen, trouwens al je werken zullen met bepaalde voorkeur op onze programma's geplaatst worden. Wees hiervan overtuigd.

Weet je dat we een uitleenbibliotheek hebben geopend te Parijs, bibliothèque de musique néerlandaise contemporaine, "Pro Musica" Boul. St. Michel, 73. Wil je een exemplaar van je gedrukte cellosonate en manuscriptwerken, ook voor orkest ter beschikking stellen. Ik kan het belang hiervan niet genoeg onder je aandacht brengen. Hopende dat dit schrijven je te zijner tijd tot het schrijven van een artikel zal bewegen verblijf ik met hartelijke groeten ook voor je vrouw

Ruyneman.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA