MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670402 Tony Visser aan Matthijs Vermeulen

Tony Visser

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 2 april 1967

Zeer geachte Heer,

Met grote vreugde luisterde ik naar Uw 7e symfonie, die ik over een week nogmaals hoop te horen.

Gisteravond, bezig zijnde terwijl de radio door laksheid onbedoeld aanstond werd ik plotseling zo hevig getroffen door enige maten mij onbekende muziek dat ik met spoed het toestel luider zette om te horen dat dit een detail van Uw symfonie was.

Als leek heb ik veelal de neiging in nieuwe muziek overeenkomst met het mij bekende sneller te constateren dan het eigene en mij te verliezen in al dan niet met recht gemaakte vergelijkingen. Vanmiddag voelde ik niet de minste neiging om hoe dan ook te vergelijken, te denken of zelfs te voelen; ik heb vol onverstand en geluk geluisterd.

Met de meeste Hoogachting

Tony Visser

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA