MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19650629 Matthijs Vermeulen aan Philip Treffers - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Philip Treffers

 

Laren, 29 juni 1965

 

Laren (N.H.)

Drift 45

29 juni 1965

Beste Philip,

De zevende symphonie is af, na geduchte moeite met de laatste acht partituur-pagina's die geleidelijk brengen naar het einde.

En ziehier de belofte ingelost welke ik enkele maanden geleden stoutmoedig deed aan Odilia.

Het trof me van U via haar te horen dat Het Avontuur ongeveer twintig jaar na zijn verschijning onder ogen was gekomen van jonge, nadenkende mensen.

Wat mij daarin voornamelijk interesseert zou zijn hun kritiek. Want het boek heeft indertijd wel waarderende "besprekingen" gekregen, maar niemand, noch hier noch in Frankrijk, heeft zich ooit ingespannen tot een eventjes dieper gaand onderzoek naar de geldigheid, de houdbaarheid mijner redeneringen en mijner conclusies. Vandaag lijkt mij de onderneming nog nieuw, juist en van groot belang. Een persoonlijke opinie echter dient in zulke zaken tot niets.

Het is slechts een mogelijkheid die ik opper. Geen voorstel. Volgens belofte dus stuur ik je per zelfde post mijn franse redactie omdat ik ze in menig opzicht beter vind dan de hollandse.

Er is natuurlijk geen haast bij. Wanneer je een en ander overwogen hebt, kom dan eens aanrijden, liefst in de middag en na een telefoontje.

Met vriendschappelijke handdruk,

je

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: ??????

 

tevens concept

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA