MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19590903 Fons Schellekens aan Matthijs Vermeulen

Fons Schellekens

aan

Matthijs Vermeulen

Amstelveen, 3 september 1959

Amstelveen, 3 Sept. 59

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Als dirigent van het Amsterdams Symphonieorkest Alphons Diepenbrock organiseer ik een concert van louter moderne Nederlandse Muziek. Het concert zal plaats vinden in de Amsterdamse Bachzaal op Vrijdag 27 November a.s.; behalve het orkest werken nog mee het Amstelveens Vrouwen Koor en enkele solisten. Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

H. Strategier Partita in modi Antichi (orkest)

H. Zagwijn tema con variazioni (strijkorkest)

[H. Zagwijn] 5 chants populaires de France (vrouwenkoor)

........ nog onbekend

M. Vermeulen la Veille

— —

H. Mulder fluitsonate

D. Ruyneman Amaterasu (strijkorkest en piano)

M. Vredenburg Hollandse Horizonten (in een nieuwe versie voor amateur-symphonieorkest)

Toen ik destijds de partituur van La Veille in handen kreeg, was mijn enige zorg een zanger te vinden, die het werk zou kunnen beheersen. Jammer genoeg is Hans Wilbrink naar de opera in Duitsland, anders had ik hem ervoor gevraagd. Nu zal het werk gezongen worden door een zeer warme, voordrachtrijke stem, de altzangeres Marti Kerkhoff.

Omdat wij het plan hebben de concertbezoekers een boekje ter hand te tellen, waarin zij de tekst van de muziek, als ook een korte inleiding tot de verschillende werken kunnen aantreffen, zou ik U vriendelijk willen verzoeken een zeer korte inleiding tot la Veille te willen schrijven. Mocht U hiertoe bereid zijn, mag ik dan tegen het eind van September Uw inleiding ontvangen, dit in verband met de drukker.

Bij voorbaat dank ik U voor de te nemen moeiten en verblijf

met meeste hoogachting,

Fons Schellekens

Fons Schellekens

Mr. van Hallweg 10

Amstelveen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA