MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550821 Henri Arends aan Matthijs Vermeulen

Henri Arends

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 21 augustus 1955

Amsterdam, 21 Augustus 1955

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Even wilde ik u laten weten, dat ik op een concert met het Orchestre Nationale van de Parijse Radio-Omroep uw "Cortège et passecaille" in mijn voorkeur-programma heb opgenomen en voorgesteld. Ik moest op hun verzoek meerdere programma's opgeven en een zgn. voorkeur-programma. Ik neem aan, dat men daar niet zonder meer aan voorbij zal gaan en hoop U te zijner tijd de definitieve beslissing te kunnen mededelen. Kunt u mij meedelen of dit werk al eerder in Frankrijk is uitgevoerd en wanneer en door welk ensemble en onder wiens leiding. Weet u hoe lang dit werk duurt?

Nog iets heel anders wilde ik u vragen: op mijn ziekbed bracht een lid van het koor mij een aflevering van de "Groene", waarin een zeer boeiende visie op het beginkoor van de Mattheus-Passion voorkwam, welke door U gesigneerd was. Kunt U mogelijk in Uw archief nagaan welk nummer dit precies was? want ik wilde het bij de redactie van de "Groene" aanvragen. Het artikel maakte op mij juist daarom zo'n indruk, omdat het zo raak weergaf, hetgeen ik van deze onmetelijk rijke muziek dacht en meende aan te voelen. Voor mij is dit werk niet alleen een verhaal, maar een der grootste DRAMA'S ter wereld, hetgeen onherroepelijk bepaalde consequenties voor de uitvoeringswijze en interpretatie met zich meebrengt.

Inmiddels dank ik U reeds nu voor Uw antwoord en groet ik U en Mevrouw Vermeulen met gevoelens van de meeste hoogachting,

Henri Arends

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA