MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550223 Internationale School voor Wijsbegeerte - A. Kruidhof aan Matthijs Vermeulen

Internationale School voor Wijsbegeerte (A. Kruidhof)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Wageningen, 23 februari 1955

 

Wageningen, 23 Februari 1955.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Ik verzuimde U te vertellen, dat aan de Landbouwhogeschool in het kader van het studium generale een aantal voordrachten werden gehouden over natuuronderzoek en intuïtie. Daar dit onderwerp zich niet tot de zuivere natuurwetenschap heeft bepaald, hangt, hetgeen ter sprake is gekomen, ten nauwste samen met hetgeen in een voordracht over "de rol der intuïtie in de muziek" kan worden gezegd. Ik stuur U korte uittreksels van de gehouden voordrachten toe in de hoop U daarmede van dienst te zijn.

Met de meeste hoogachting,

A Kruidhof

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA