MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550221 Maatschappij der Nederlandse Letterkunde aan Matthijs Vermeulen

Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

aan

Matthijs Vermeulen

Leiden, 21 februari 1955

Leiden, 21 Februari 1955

Zeer geachte Heer,

Bij contrôle is mij gebleken, dat ik sedert 1952 geen contributie meer van U heb ontvangen. Beleefd verzoek ik U alsnog Uw bijdrage over de jaren 1953, 1954, 1955, in totaal f 30.- over te maken op postrekening 9200 van de Amsterdamse Bank, kantoor Leiden (met vermelding "Maatschappij Letterkunde").

Mocht ik op 1 April a.s. nog geen bericht van Uw remise hebben ontvangen, dan neem ik aan dat U geen prijs meer stelt op het lidmaatschap en zal ik tot mijn spijt genoodzaakt zijn U van de ledenlijst af te voeren.

De secr.-penningmeester,

J.J. Mak