MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540511 Matthijs Vermeulen aan R.W. Spanhoff - concept

Matthijs Vermeulen

aan

R.W. Spanhoff

 

Amsterdam, 11 mei 1954

 

11-5-1954

 

Zeer Geachte Heer Spanhoff

Wegens tal van absorberende zorgen en werkzaamheden was het mij onmogelijk een afspraak met U te maken tijdens Uw verblijf te Amsterdam. Het zou mij spijten wanneer U daardoor is teleurgesteld. Maar deze gemiste samenkomst behoeven ons [lees: wij] ten minste in zoverre niet te betreuren, dat ik U toch niet van advies zal kunnen dienen betreffende het onderwerp dat, terecht, U bezig houdt. De eerste voorwaarde namelijk voor het concipiëren en welslagen ener muziek als die waaraan U denkt, schijnt mij dat de componist geheel vertrouwd moet zijn, en geïmpregneerd met "de stemming" der plechtigheid voor welke zij bedoeld wordt. Mij dunkt eveneens dat hij "die stemming" (het specifieke psychisme ener gegeven gemeenschap) zich niet theoretisch kan verbeelden of van buiten assimileren. Bij Pijper was die onontkomelijke voorwaarde door een gelukkige samenloop van omstandigheden vervuld. Maar bij wie nog, hier en vandaag? Ik bezit niet de geringste aanwijzing die mij veroorloven zou om U met het oog op dat bepaalde doel een naam te citeren.

Met oprechte verontschuldigingen voor mijn in gebreke blijving, en met de meeste hoogachting

M.V.

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA