MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19540402 R.W. Spanhoff aan Matthijs Vermeulen

R.W. Spanhoff

aan

Matthijs Vermeulen

Oss, 2 april 1954

Oss, 2 April '54

Geachte Heer Vermeulen,

Naar aanleiding van Uw beschouwing over Pijper's Adagio's in de Groene van 1950 of '511 zou ik gaarne eens contact met U willen opnemen. Waarschijnlijk zult U verwonderd zijn over een zoo late reactie. Dit komt evenwel uitsluitend door het feit dat door de opname van 't R.Ph.O. meer bekendheid aan deze Adagio's is gegeven.

Mocht U op mijn verzoek willen ingaan, dan verzoek ik U te schrijven aan mijn privé-adres.

Hoogachtend

RW Spanhoff

R.W. Spanhoff

Kromstr. 11

Oss, tel. 2773 –

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. Zie: 'De laatste les van Pijper' in De Groene Amsterdammer van 1 december 1951.