MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19500908a Johan de Molenaar USO aan Matthijs Vermeulen

Johan de Molenaar (USO)

aan

Matthijs Vermeulen

Utrecht, 8 september 1950

Utrecht, 8 September 1950

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Op ons 1e abonnementsconcert van Woensdag 11 October a.s. wilden wij uitvoeren Uw Passacaglia et Cortège. Gaarne zouden wij voor de gebruikelijke toelichting in ons programma van U enkele bijzonderheden vernemen.

Ik zou het tevens zeer op prijs stellen indien U dit concert zoudt willen bijwonen. Indien U daartoe gelegenheid hebt zal ik U zeer gaarne een tweetal plaatsen reserveren.

Uw antwoord met belangstelling tegemoetziend,

met de meeste hoogachting,

J. de Molenaar

Directeur.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA