MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19491020 Lia Palla aan Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

Lia Palla en Frank Onnen

aan

Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

Parijs, 20 oktober 1949

Paris le 20 octobre

Mes chers amis

Na ontvangst van de brief ben ik dadelijk naar Louveciennes gegaan met 10.000 francs in mijn versleten portemonnaie. In Louveciennes trof ik niemand en ben toen naar Garches gegaan alwaar ik mij naar de Maternité begaf. Daar trof ik de lieve Weensche engel van Donald aan en heb haar nieuwgeboren zoon Norbert genaamd bewonderd. Zij zag er goed uit en toonde zich verheugd met het bezoek en het geld.

Ik heb geweldig genoten van de Vde symphonie. Zelden heb ik muziek gehoord die mij zoo fascineerde. De inzet van het langzame deel is aangrijpend mooi. Wat zou ik deze symphonie graag meer willen horen. Ik durfde niet goed naar jullie toe te komen en prefereerde om jullie te schrijven. Ik vond het héél gezellig bij jullie en het glas port was zeer goed aan mij besteed. Hoe gaat het met Odille? Wat lacht ze toch vrolijk. Laatst heb ik Eduard van Beynum voorgespeeld. Hij was heel aardig en heeft mij geëngageerd. Ook ben ik van plan één van de sonates van Mathijs te gaan spelen – of met Tortelier of met Bresser. Na dit exposé feliciteer ik jullie nog met Norbert en wensch jullie 't allerbeste.

Veel hartelijke groeten van

Lia

Frank schrijft ook nog.

[in de rechter marge op voorzijde in de hand van Onnen:]

Het cadeautje voor Odille zal ik opsturen

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA