MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19460318 Matthijs Vermeulen aan Marius Monnikendam

Matthijs Vermeulen

aan

Marius Monnikendam

Louveciennes, 18 maart 1946

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

18 Maart 1946

Beste Monnikendam,

Verheugd over je briefje. Gelukkige, die naar 't Zuiden kunt trekken om een Te Deum te componeeren! De natuur in Louveciennes begint pas uit te botten. Maar over een maand zullen alle perelaars in bloei staan, en ik hoop je dan te zien.

Het boek is reeds ver over de helft en kan omstreeks Paschen gereed zijn. Maar die helft is het dubbele geworden van wat ik mij gedacht had. Het boek zal dus minstens 200 pagina's tellen, de pagina gerekend op ± 300 woorden. Kan de uitgever mij in de honoreering dezer "over-productie" een weinig tegemoet komen, mijn te veel bijpassen? Ik geef je deze voor mij vitale kwestie in vriendschappelijke overweging.

Begin Januari heb ik mij moeten wenden tot "vriend Dieben", die zoo goed was, zonder dat ik in 't slechte seizoen te reizen had, mij f 5000. frcs te doen toekomen, d.i. volgens den toenmaligen en huidigen koers 125.- gulden. Veertien dagen geleden zag ik mij gedwongen hem nogmaals een voorschot te vragen van hetzelfde bedrag (5000.- frcs). Totnutoe echter, helaas, heeft hij me niet geantwoord. En ik heb het geld (dat ik wel mag beschouwen als loon voor mijn arbeid, niet waar?) even noodig als de bedelaar een aalmoes. Want mijn inkomsten gedurende dezen tijd van zwarthandel en hongersnood (georganiseerd) bedragen precies de vijftien honderd francs steun – van 's lands schatkist, en je kent de Fransche prijzen genoeg om te begrijpen dat men daarmee niet ver komt. Je zult me een groot genoegen doen, om, als 't noodig is, pastoor Dieben tot spoed aan te manen. Merci!

Inderdaad, ik repatrieer. In den loop van den zomer. Het kan nog een paar jaar duren alvorens de werkkring welken ik had aan het Soerabaiasch Handelsblad weer mogelijk wordt. Ik moet bestaan. Ik kan niet immer leven op kosten en voorschotten van het Rijk!

Rede te meer: mijn dochter gaat in 't klooster; zij wordt Claris.

Ik hoop spoedig door je tusschenkomst iets te vernemen van Pastoor Dieben.

Met hartelijke groeten en handdruk,

Matthijs Vermeulen

[verso: aantekeningen van Monnikendam]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA