MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19451103 Matthijs Vermeulen aan Marius Monnikendam

Matthijs Vermeulen

aan

Marius Monnikendam

Louveciennes, 3 november 1945

Louveciennes (S et O)

2 Rue de l'Etang

3 November 1945

Zeer waarde Heer Monnikendam,

Veel dank voor Uw ongedateerden brief van een dezer dagen. Ik begon juist te denken: waar is hij gebleven, die beste Monnikendam?! Vindt u niet dat wij alle formaliteiten maar broederlijk achterwege moesten laten? Liberté, Fraternité, Egalité!

Ik ga met genoegen op uw voorstel in. Ik ben begonnen iets te schrijven onder den titel: Princiepen der Europeesche Muziek. Het is mijn bedoeling een synthetisch overzicht te geven der geheele ontwikkeling onzer muziek, vanaf haar vroegste aanvangen, en uit de leidende lijnen dezer evolutie te concludeeren naar een optimistische toekomst.

Het zal zeer moeilijk zijn, maar als ik slaag kan 't interessant worden. In ieder geval, wanneer wij accoord zijn, kan de uitgever den titel annonceeren.

Het spreekt vanzelf dat ik uw honorarium van 900 gulden accepteer en buitengewoon apprecieer. Maar met 't oog

[Het vervolg van de brief is verloren gegaan. Het slot (een ruime halve pagina) is als facsimile afgedrukt bij een artikel van Monnikendam getiteld 'Ontstaansgeschiedenis van een bekroond boek'.]

Ik ben van wal gestoken met enthousiasme, spontaniteit, plezier en dus met de grootste liefde!

Graag zal ik U hier op een vroegen morgen nog eens zien binnenvallen!

Tot spoedig dus waarschijnlijk,

Met vriendschappelijke groeten en de meeste Hoogachting

uw

Matthijs Vermeulen

Ik heb een beetje hout gevonden om te stoken, dus zelfs al zou 't vriezen dat 't kraakt, 't komt op tijd af.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA