MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19080518 Matthijs Vermeulen aan Jacques Hartog

Matthijs Vermeulen

aan

Jacques Hartog

Amsterdam, 18 mei 1908

Amsterdam 18 Mei 1908

Vereerde Meester,

Voor Uwe belangstelling blijf ik U zeer dankbaar.

Dezen morgen had ik de eer den Heer Rochemont te spreken. Ik dank U zeer voor deze relatie. De Heer Rochemont heeft mij een Roman aangewezen die zeer geschikt schijnt. Zoodra ik hem heb zal ik ijverig aan het werk gaan en hoop er het beste van.

Met Alle Vereering

MatthijsVanderMeulen

Corn. Anthoniszstr 19II.

Verblijfplaats: Bijzondere Collecties UvA, hs. Hg A III