MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

De Stichting

Rond 1980 is de eerste Matthijs Vermeulen Stichting opgericht door Otto Ketting, Peter Jan Wagemans en Piet Veenstra. Dankzij hun inspanningen kwamen vier dubbelalbums van langspeelplaten tot stand met Vermeulens complete oeuvre. De opnames van dit grootse project, waaraan verscheidene musici en orkesten in de jaren 1982-1985 hebben meegewerkt, zijn samen met een paar registraties van later datum in 1994 op compact disc uitgebracht.

Ook de huidige Matthijs Vermeulen Stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van de verspreiding van de composities van Matthijs Vermeulen. De stichting heeft in samenwerking met DONEMUS gedrukte edities van de partituren verzorgd, zowel van Vermeulens symfonisch oeuvre (voltooid in 1997) als van zijn liederen en kamermuziek (voltooid in 2006 en als Collected Chamber Music en Collected Songs uitgebracht in februari 2008). Op de website van DBNL zijn Vermeulen artikelen en publicaties toegankelijk gemaakt.

Thans streeft de stichting naar het uitbrengen op compact disc van nieuwe opnames van de werken.

De Matthijs Vermeulen Stichting is aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41194155. Het RSIN (fiscaal nummer ANBI) is 800379299 en het adres is:
Nieuwlarenweg 24, 1251 KA Laren NH

Jaarverslag 2017

Balans 2017

Jaarverslag 2018

Balans 2018

Bestuur:

voorzitter: prof. dr Paul Op de Coul
secr/penningmeester: dr Ton Braas
lid: drs Leo Samama
(de bestuurders ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten)

Vertegenwoordiger van de erven:

Odilia Vermeulen

Comité van Aanbeveling: 

  • H.C. ten Berge – dichter, schrijver en vertaler
  • Marian van Dijk – directeur Museum Speelklok, voormalig directeur Slot Zuylen, voormalig directeur Donemus en De Concertzender
  • Sjarel Ex – kunsthistoricus, directeur Museum Boijmans Van Beuningen
  • Annemieke Gerritsma – jurist, adviseur kunst, cultuur en media, voormalig directeur Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties
  • Jard van Nes – zangeres
  • Ed Spanjaard – dirigent, pianist
  • Lucas Vis – dirigent, docent, voormalig artistiek directeur Conservatorium van Amsterdam
  • Emile Wennekes – hoogleraar Muziekwetenschap Universiteit Utrecht, voormalig voorzitter Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis
  • Jan Zekveld – voormalig artistiek leider Philharmonie Zuid-Nederland en ZaterdagMatinee
  • Frits Zwart – musicoloog, directeur Nederlands Muziek Instituut