MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19550102 A. Diepenbrock aan Matthijs Vermeulen

Mr A. Diepenbrock pr.

aan

Matthijs Vermeulen

[Aerdenhout], 2 januari 1955

2 Jan. '55

Beste Matthijs,

Ik ben diep getroffen door je artikel in de Groene. Wat moeten wij toch doen, Matthijs. Het eenige, waar[om] al het werkelijke niet schijnt te gebeuren, is, dat niemand hiermee zal beginnen. Jij vreest dat dit wel zoo is. Ik dacht : waar de menschen het niet uit de ware motieven zullen laten, zullen zij het uit angst niet doen. Ieder weet toch dat wij dan allen verloren zijn. Dat ook de "overwinnaar" verloren is, of liever: dat er geen overwinnaars zullen zijn dat weet toch ieder op beide fronten.

t.t.

Fons pr.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA