MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19440101 Anny Vermeulen-van Hengst en Matthijs Vermeulen aan Marie van der Meulen

Anny en Matthijs Vermeulen, Donald en Anny Van der Meulen

aan

Marie van der Meulen

Louveciennes, 1 januari 1944

1.1.44.

Lieve Marie, voor dit nieuwe jaar wenschen wij allen je in de eerste plaats een goede gezondheid, kind, waarmee alles lichter te dragen valt, zelfs al komt de zoo hevigverlangde vrede ook in 1944 nog niet. Voor de rest alles goeds in je eenzaamheid! Doch je bent wellicht niet eens zoo eenzaam, als je steeds zooveel uit helpen gaat? In je gevoelens natuurlijk wel, zoo zonder Moeder. 't Zou mooi geweest zijn als ze nu met 84 jaar nog leefde met al haar levendigheid...

Je zult al dikwijls naar een brief of kaart uitgezien hebben? Het is schandalig van me, doch ik was vanaf Sept. niet zoo bijster goed. Schreef ik dat misschien toen al? Ik schijn een steentje in m'n lever te hebben. Enfin, we zijn er allen toch goed door deze maanden heengekomen. Thijs is aan de laatste bladzijden van z'n 5e. Hij heeft steeds door kunnen werken, hoewel 't soms moeilijk was, zoo zonder levend orchest steeds te leven. Want de radio is alles goed en wel, het is toch maar niet de levende volle klank. Heb je soms in de kranten iets gemerkt van de 2e cellosonate die Henk van Wezel met Hengeveld in Den Haag zou spelen? De muziek is hem gebracht door Mijnheer Kuyper, een katholiek journalist, aan de Maasbode, maar die bestaat niet meer, schijnt het. Hier in Parijs zou Vroons, tenor, de 3 Ave Maria zingen in Januari, wat Thijs niet heeft willen toestaan daar de tijd van instudeeren te kort was. Gek, he, dat de menschen altijd denken de muziek van Thijs te kunnen spelen na korte tijd van instudeeren. Terwijl de muziek hun juist door het wezen zoo totaal vreemd is en ze daarvoor heusch wel den tijd noodig hebben om een eenigszins fatsoenlijke interpretatie te geven. Vroeger had Seroen één jaar noodig voor ze dorst La Veille te zingen…

Aan de meisjes Diepenbrock, die ons nog trouw helpen om te leven, gaf ik je adres op als ze soms erg verlegen om hulp zaten: de oude meid, Koosje, lijdt aan attaques en de hulp van een vriendinnetje 's morgens niet altijd zeker. Ik geloof dat 't vooral voor boodschappen is, zoodat Joanna dan daarmee minder te doen heeft. Joanna is de oudste, de zangeres, Thea de jongste is pianiste. Wij correspondeeren met Thea. 't Is gewoon wonderbaarlijk zooals wij door die twee, door Thea vooral, geholpen worden. Er zou niet veel van ons overgebleven zijn, hoor, als zij er niet waren. –

Anny is nog steeds bij ons. Donald heeft z'n rijbewijs voor lastwagens en gewone autos en motors. Hij heeft z'n laatste jaar gym niet over willen doen toen hij door veel verzuim zich niet voor z'n bac. kon presenteeren. Hij wil aan den slag, verdienen. Geen 3 jaar meer verliezen aan studies (1 jaar voor bac. en dan nog 2 jaar erbij) nu alles onzeker is. Hij is een duvelsch-handige jongen en doet ons aan jou denken. Met de naaimachine gaat ie om als een kleermaker, maakt zich wat ie wil. Schoenen, pantoffels repareert hij en maakt hij ook. Een kistje uit houten latjes en dan netjes een konijn en een schildpad er op gebrand als motief: de tafel van Lafontaine! In huis maakt ie de boel schoon. Enfin, hij is van alles thuis. Josquin die steeds afgekeurd werd is ook nog hier. Hij houdt nog wel van z'n meisje, waar wij ook goed mee opschieten, maar hij merkt wel heel erg 't verschil van milieu op met de ouders langzamerhand. Dat hebben wij hem verleden jaar genoeg gezegd. Hij moet zich nu maar redden. Van Roland goede berichten, mocht echter niet met verlof omdat er zoovelen niet terugkwamen. Sneu. Anders hadden wij hem hier 25 Nov. gehad. Op de kiekjes ziet hij er best uit. Lief en gezond. De menschen daar zijn heel aardig voor hem. – Wij dachten twee legkippen te hebben en nu is er een van een haan gebleken! Ik had 't op 't eerste oog gezien, weet je, maar de anderen beweerden van niet. Enfin, hij kraait fijn en misschien zullen v.d. zomer kuikentjes de teleurstelling goed maken! Nu lieve kind, tot zoover maar weer. De anderen zullen wel een briefkaart schrijven. Hartelijk omhelsd en nogmaals 't beste en goeden moed! je Anny.

Chère Mimie, je vous envoie mes meilleurs vœux pour 1944 et vous embrasse bien fort Donald.

Hartelijke gelukwenschen, lieve Marie, voor het nieuwe jaar van je broer Matthijs.

Meilleurs vœux avec Bons baisers. Union de prière. Je ne vous oublie pas. Anny

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA