19670111b Ministerie van CRM B. Wagemans aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (B. Wagemans)

aan

Matthijs Vermeulen

Rijswijk, 11 januari 1967

Rijswijk (Z.H.),

11 januari 1967

onderwerp

bijzonder eregeld 1967

Geachte heer Vermeulen,

Onder het gebruikelijke voorbehoud, dat de begrotingswetgever mij daartoe de vereiste middelen ter beschikking stelt, verleen ik u voor het jaar 1967 een bijzonder eregeld van f 5.000.−. Voor de uitbetaling van dit bedrag worden maatregelen genomen.

De Minister,

namens deze,

het hoofd van de onderafdeling Muziek en Danskunst,

B.P. Wagemans

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA