19651005 Ministerie van CRM B. Wagemans aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (B. Wagemans)

aan

Matthijs Vermeulen

Den Haag, 5 oktober 1965

's-Gravenhage, 5 oktober 1965

Onderwerp:

Opdrachten aan Nederlandse componisten in 1965.

Hiermede verleen ik u opdracht tot het componeren van enkele liederen of een liederencyclus met pianobegeleiding. Ik stel u hiervoor een honorarium van f. 1.500,− in uitzicht.

Aan het verlenen van deze opdracht is de voorwaarde verbonden, dat het werk uiterlijk 1 mei 1966 gereed en in mijn bezit dient te zijn.

De minister,

namens deze,

het hoofd van de onderafdeling Muziek en Danskunst,

B.P. Wagemans

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA