19591127 KRO aan Matthijs Vermeulen

KRO

aan

Matthijs Vermeulen

Hilversum, 27 november 1959

Hilversum, 27 November 1959.

Uitnodiging tot optreden voor de microfoon

Hierdoor nodigen wij U uit mede te werken aan het programma van Zondag 3 Januari 1960 tussen 11.30 en 12.15 uur.

Uw medewerking zal bestaan uit:

Het houden van een toelichting bij Uw 6e Symphonie in de serie "Muziek van onze tijd".

Zoudt U met de Muziekafdeling willen overleggen, wanneer de opname kan plaats vinden?

Voor deze medewerking bieden wij U aan:

Honorarium f 100.−

totaal (in cijfers) f 100.−

totaal (in letters) éénhonderd gulden.

Hoogachtend,

KATHOLIEKE RADIO OMROEP

[handtekening onleesbaar]

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA