19520619 Donemus aan Matthijs Vermeulen

Donemus

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 19 juni 1952

19 Juni 1952

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Onder verwijzing naar ons schrijven dd 2 Mei zouden wij U er op attent willen maken, dat wij tot nog toe geen biografische gegevens van U mochten ontvangen.

Zoudt U ons deze thans binnenkort kunnen doen toekomen?

U bij voorbaat dafurend, tekenen wij, met vriendelijke groeten en hoogachting,

Stichting DONEMUS

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus