19480204 Matthijs Vermeulen aan Donemus C. Nierstrasz

Matthijs Vermeulen

aan

Donemus (C. Nierstrasz)

Amsterdam, 4 februari 1948

Amsterdam

Heerengracht 330

4 Febr. 1948

Zeer Geachte Mevrouw Nierstrasz,

Zonder tegenbericht van Uw zijde zal ik de vergadering van Maandag-morgen 11.30uur voor vastgesteld houden en aanwezig zijn.

Met vriendelijke groeten

Hoogachtend,

Matthijs Vermeulen

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Donemus