19210717 Matthijs Vermeulen aan J.W.F. Werumeus Buning

Matthijs Vermeulen

aan

J.W.F. Werumeus Buning

Bougival, 17 juli 1921

Zondagmorgen

17 Juli 1921

Hôtel "le Cormier"

Bougival

(Seine-et-Oise)

Beste Jobs,

Dinsdag-avond verzond ik je een brief met verzoek om telegrafische geldzending. Uit voorzichtigheid schrijf ik je nog even naar de Keienberg, daar ik geen antwoord van je kreeg.

In 't kort dus ditmaal:

Wij hebben een huis gehuurd en 875 francs (d.i. drie maanden) vooruit moeten betalen.

Het is ongemeubileerd dus er moeten meubels in komen, al is 't voorloopig slechts keuken en slaapkamer. Dit hotel is veel te duur nog voor ons, hoewel 't een der goedkoope is. Hoe eer we er uit zijn, hoe zuiniger.

Ik vroeg je 2000 francs telegrafisch – voor beide doeleinden. De huur is reeds betaald maar mijn geld natuurlijk ook zeer gedund.

Denk er om, als je me geld zend het te adresseeren aan Van der Meulen, den naam van mijn paspoort, waarmee ik me legitimeeren moet.

Hoop spoedig van je te hooren. Veel hartelijks van ons beiden voor jou en Pop.

tt

Thijs

Verblijfplaats: Den Haag, Literatuurmuseum