MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19650809 Matthijs Vermeulen aan Ministerie van CRM - min. M. Vrolijk

Matthijs Vermeulen

aan

Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk (minister M. Vrolijk)

 

Laren, 9 augustus 1965

 

Laren (N.H.)

Drift 45

9-8-65

Excellentie,

Het heeft mij zeer verheugd het schrijven te ontvangen van 2-8-65, waarin Uwe Excellentie mij uitnodigt tot het componeren van enkele liederen.

Met grote erkentelijkheid voor de aandacht die ik bij Uwe Excellentie heb mogen vinden, aanvaard ik de opdracht op de voorwaarden welke daarbij vernoemd zijn.

Onder betuiging mijner diepe gevoelens van respect verblijf ik inmiddels

van Uwe Excellentie de dienstvaardige

Matthijs Vermeulen

 

transcriptie vanuit fotokopie, tevens concept

 

origineel: Nationaal Archief

concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA