MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670602 Donemus - E.A.G. Brautigam aan Matthijs Vermeulen

Donemus (E.A.G. Brautigam)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 2 juni 1963

 

2 juni 1967.

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Het verlenen aan U van de Pierre Bayle-prijs 1966 door de Rotterdamse Kunststichting is voor de Stichting Donemus aanleiding U oprecht geluk te wensen met het feit dat hieruit wederom naar voren is gekomen op welke wijze Uw kunstenaarschap wordt gewaardeerd. Vooral treft het de Raad van Beheer en het Bestuur van onze Stichting dat ditmaal op bijzondere wijze door verlening van deze prijs de zuiver literaire betekenis van Uw geschriften voor het Nederlandse muziekleven naar voren is gebracht, zoals het jury-rapport terecht vermeldt.

Het is dan ook met name vanwege dit laatste aspect, waardoor aan Uw kunstenaarschap zo'n boeiende verschijningsvorm wordt verleend, dat Donemus zich verheugen kan dat U − die als componist aan haar zorgen zijt toevertrouwd − deze penning en de daarbij behorende geldprijs hebt mogen ontvangen.

U nogmaals geluk wensend verblijven wij, met vriendelijke groeten en de meeste hoogachting,

mede namens Bestuur en Raad van Beheer,

STICHTING DONEMUS

Mr. E.A.G. Brautigam

Secretaris.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA