MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670425 Cultuurfonds BUMA - Th. Limperg aan Matthijs Vermeulen

Stichting Cultuurfonds BUMA (Th. Limperg)

aan

Matthijs Vermeulen

 

Amsterdam, 25 april 1967

 

Amsterdam-17, Marius Bauerstraat 30

25 april 1967

Zeer geachte heer Vermeulen,

Tot mijn genoegen kan ik u meedelen, dat het bestuur van onze Stichting in zijn vergadering van 19 april 1967 heeft besloten het u destijds toegekende stipendium ad f 3.000.− per jaar wederom voor een jaar te continueren onder dezelfde voorwaarden als waaronder het destijds is toegekend.

Behoudens uw tegenbericht neem ik aan, dat u geen verandering wilt zien gebracht in de kwartaalsgewijze overmaking van de vervallen termijnen.

Hoogachtend

Mr Th. Limperg

Administrateur

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA