MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670404 Wim Klinkenberg aan Matthijs Vermeulen

Wim Klinkenberg

aan

Matthijs Vermeulen

Amsterdam, 4 april 1967

4 april 1967

Zeer geachte heer Vermeulen,

Hierbij zend ik U een paar exemplaren van een maandblad, dat sinds september bestaat en dat ik redigeer voor de uitgevende gezelschappen, orkesten e.d. U zult zien, dat in dit nummer een pagina is gewijd aan Uw Zevende. "8 vanavond" wil niets anders dan door een zo helder mogelijke presentatie de interesse van een niet-geschoold publiek wekken, opdat zoveel mogelijk mensen zullen gaan kijken en luisteren. Vandaar ook mijn poging, om met een aantal voor U misschien wat al te materieel-concrete foto's het verhaal te illustreren. Uw eigen "zo zou het kùnnen gebeuren" deed mij de moed vatten om deze eventuele misslag te begaan. Verder hoop ik althans in de tekst iets te hebben weergegeven van Uw bedoelingen en van U zelf. Maar hoe zwak zijn vaak onze talenten.....

Ik hoop, dat U via de radio iets hebt kunnen herkennen van wat U bezielde en wilde. Mij trof een te grote voorzichtigheid in de uitvoering − ook via de radio −, terwijl ik de indruk kreeg van breedheid en diepgang in Uw compositie, die een veel grootser aanpak vragen. Zondag hoop ik de herhaling in natura te horen; radio blijft imitatie. Waarmee U het helaas moet doen.

Ik wens U alle kracht om Uw gevecht waarvan U in Uw indrukwekkend "Groene"-artikel sprak, voort te zetten. Weest overtuigd van de warme sympathie van allen die U kennen en die Uw onverzettelijkheid bewonderen. Tot hen behoort ook Uw

toegenegen

Wim Klinkenberg.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA