MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670402 Marie van der Kaaij aan Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

Marie van der Kaaij

aan

Matthijs Vermeulen en Thea Vermeulen-Diepenbrock

Haarlem, 2 april 1967

Haarlem 2 April 1967.

Zeer geachte Heer en Mevrouw Vermeulen

Hoe gaat het U? Al zo lang heb ik niets meer laten horen of zien, wat zeker niet zeggen wil dat ik niet erg graag eens naar U geïnformeerd zou hebben, of een kleine attentie gezonden. Maar wàt zou nu gewenst zijn, misschien wilt U eens een suggestie doen?

In de loop van Maart hoorde ik van Uw artikel in de Groene Amsterdammer dd 21 Jan. jl. Dat nummer heb ik direct opgevraagd en heb dat grote artikel over de Conc. Gebouw programmas met stijgende bewondering gelezen en met gespannen aandacht. Een dergelijk sterk, goed afgewogen pleidooi te schrijven voor herstel of behoud van de waarlijk artistieke kwaliteiten in de nieuwere en nieuwste muzikale scheppingen van heden en een deskundige contrôle op de verwaarlozing daarvan, vraagt oneindig veel. Zeker eist het een buitengewoon vitale geestkracht en een onverflauwde wakkere opmerkzaamheid en levende vurige belangstelling. Dit en nog oneindig meer op te brengen en dat alles bij een zodanig ziekteproces als het Uwe, doet ons in bewonderende sympathie zwijgen. Ja, maar, ik moet het U toch even schrijven en dan zal ik dus mijn mond weer houden.

Kort geleden ontving ik Sonorum Spec. 29. Daar vond ik met genoegen Uw interessante en belangwekkende Analise van Uw 7e Symphonie Dithyrambes. Na het enige malen met extra aandacht gelezen te hebben, kon ik de uitvoering in première van hedenmiddag door het Conc. Geb. Ork. met oneindig genoegen horen. Gelukkig dat Mej. Ensering mij tijdig een tip heeft gegeven dat het Conc. waarschijnlijk 1 of 2 Apr. zou zijn en misschien zou worden uitgezonden. Ik heb dus opgelet en heb het prachtig per Radio in alle stilte kunnen volgen. Gelukkig geen bezoek of andere afleiding om mij heen. Het was mede door de vóór mij liggende Analise een ongekend genot! Ja, zó kan toch "modern" ook mooi zijn! Dit is alles zinvol en rijk aan beeldend vermogen. Het spreekt aan, wat men van verreweg de meeste ingenieus geconstrueerde klankencombinaties en -weefsels niet kan zeggen. Ik hoop zeer, dat het een veel gevraagd en gespeeld programmastuk zal worden. Ik zou het direct nog wel willen horen, want het stuk heeft een sterk boeiend verloop en vele schitterende climaxen tegenover prachtige verstilde episoden. Een weldaad, zo'n gave creatie te horen. Ik heb genoten, omdat het leeft en vreugde en ontroering schenkt, wat Muziek evenals alle Kunst behoort te doen. Dank U, Mijnheer Vermeulen, voor die jaren werk om dit uur te bereiden aan een vol Conc. Gebouw en een ontelbaar aantal Radioluisteraars, nu en nog heel dikwijls hierna.

Met veel hartelijke groeten en allerbeste wensen voor U allen,

Met alle Hoogachting

Uw

M. van der Kaaij

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA