MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670201 A. van Vugt aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

A. van Vugt

aan

Thea Vermeulen-Diepenbrock

Nijverdal, 1 februari 1967

Nijverdal, 1 Februari 1967

Zeer geachte Mevrouw Vermeulen-Diepenbrock,

Bijgaand zend ik U een fotocopie van "bijdrage tot de familiegeschiedenis Haex-van der Meulen". De auteur is mij niet bekend. Bij een vluchtig doorlezen van deze m.i. een beetje eenzijdig uitgewerkte stamboom, heb ik stellig niet de indruk gekregen, dat muzikaliteit een overheersende erffactor is van het geslacht van der Meulen!

Niettemin hoop ik, dat deze familielijst Uw man nog enkele ogenblikken van afleiding zal kunnen bezorgen.

Ik wil niet nalaten U van harte te danken voor de bereidwilligheid waarmede U mij, zelfs in Uw huidige moeilijke situatie nog te woord hebt willen staan.

Ik kan U slechts de verzekering geven van mijn diep medeleven met het leed, dat U onlangs getroffen heeft en met het leed, waarmede U thans geconfronteerd wordt.

Ik wens U vóór alles vooral physieke kracht toe.

Moge het Uw man gegeven zijn op Zondag 2 April as. nog enkele klanken op te vangen van zijn laatste levenswerk!

Met vriendelijke groeten

Uw

A. van Vugt.

A. van Vugt.

Wierdensestraat 98

Nijverdal.

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA