MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19670115 Herman Ehrenfeld aan Matthijs Vermeulen

Herman Ehrenfeld

aan

Matthijs Vermeulen

Utrecht, 15 januari 1967

Utrecht, 15 Jan '67

Zeer geachte Heer Vermeulen,

Na het lezen van uw stuk in de Groene (hoewel het volgende daar niet direct mee te maken heeft) voel ik me gedrongen, u het volgende te zeggen, en hoop ik, dat u dat genoegen zal doen. Uw composities zijn heus niet ongemerkt gebleven!

Ik ben gedurende 33 jaar fluitist geweest in het U.S.O. en heb heel wat moderne composities gehoord. Wat de moderne Hollandsche werken betreft is er mij maar één, zegge één altijd in het geheugen gebleven, en dat was een kort werk van u; ik geloof een passacaille. En ik ben niet de enige, die er zo over dacht destijds.

Hoogachtend

Herman Ehrenfeld

[muziekcitaat uit De Vliegende Hollander – zie scan]

de toonsoort ben ik vergeten!

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA