MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19660517 Concertgebouworkest - M. Flothuis aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

Concertgebouworkest (Marius Flothuis)

aan

Thea Vermeulen-Diepenbrock

 

Amsterdam, 17 mei 1966

 

Amsterdam, 17 mei 1966

Zeer geachte Mevrouw Vermeulen,

Wij zijn zeer geschokt door uw brief van 7 mei, waaruit blijkt dat uw echtgenoot ernstig ziek is. Evenals u betreuren wij het zeer, dat er rekening mee gehouden moet worden dat hij de uitvoering van zijn laatste werk niet zal kunnen bijwonen.

Wij willen u gaarne de verzekering geven, dat aan de voorbereiding van de uitvoering van dit werk de grootst mogelijke zorg zal worden besteed en hopen dat u hem onze beste wensen en hartelijke groeten zult willen overbrengen.

Hoogachtend,

NEDERLANDSE ORKESTSTICHTING

Marius Flothuis

Artistiek leider.

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA