MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19650930 Matthijs Vermeulen aan Thea Vermeulen-Diepenbrock

Matthijs Vermeulen

aan

Thea Vermeulen-Diepenbrock

Amsterdam, 30 september 1965

Donderdagavond

30-9-65

Liefste,

Prof Jongkees is even na het avond-eten toch nog komen aanlopen. Hij heeft me dus wel het volle pond willen geven van zijn attentie. Het was vroeg donker en ik zat in halve schemer te mijmeren. Hij was zeer optimist, want Dr Horree is tevreden. Hij waarschuwde me nog voor "de röntgen-kater", je voelt je dan rot, ellendig, beroerd. Ik vroeg hem of de eerste verschijnselen bij mij al hadden kunnen optreden. Ja, maar dat ze tot nu weggebleven waren, gold als een aanwijzing dat ik goed reageerde. Ik hoef me niet ongerust te maken over die zwellingen van deze middag in mijn mond. Hij gaf me nochtans de raad om het kalm aan te leggen, me niet in te spannen, mij zelfs met de oppervlakkigste lectuur te vergenoegen en eens echt te luilakken! Ik heb hem gezegd dat ik weerstand zou bieden aan de röntgen-kater. Alle mogelijke goede wensen. Hij hoopte me over zes weken in uitstekende welstand terug te zien. Ik neem aan dat zijn optimisme gewettigd is. Ik werk eraan mee zoveel ik kan.

Ja liefste laten wij samen dan maar heel bedaard de dagen doorscharrelen met verenigde werkjes in ons tuintje! Samen. Een periode is voorbij. Ik heb er veel in geleerd. En als ik zou willen [weten] wat, of als jij me zou vragen wat, dan hoef ik maar te denken aan de onuitsprekelijke liefelijkheid die je lieve hoofd omstraalde wanneer je elke middag door de kier van de deur naar mij keekt. En omdat ik die ogen-blikken van je heb kunnen opvangen, en ik geloof zelfs dat ik die ogen-blikken hier pas en pas hier heb leren kennen, (misschien, ja misschien) zal ik aan mijn verblijf hier altijd terug denken aan het begin van verrukking dat je me telkens met je ogen-blikken geschonken hebt. Zij hebben mij het gevoel gegeven van een heel nieuwe dankbaarheid. En ik prijs mij daarom gelukkig. Dit dan tot besluit: Je hebt me heel veel gegeven in deze dagen en ik heb heel veel van je gekregen. En dat ik dit zo laat begrijp, vergeef ook dit nog maar aan je

Matthijs

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA