MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19650804 Matthijs Vermeulen aan Cultuurfonds BUMA - J. van Nus - brief en concept

Matthijs Vermeulen

aan

Stichting Cultuurfonds BUMA (J. van Nus)

 

Laren, 4 augustus 1965

 

Laren (N.H.)

45 Drift

4-8-65

Zeer Geachte Heer van Nus,

Hiermee heb ik het genoegen, en de eer, U te berichten dat dezer dagen mijn Zevende Symphonie kant en klaar is afgekomen.

Daar het werk, dat ruim twee jaar arbeid vergde, mij door geen enkele andere instantie gevraagd werd, mag ik het wel, en met Uw toestemming hoop ik, beschouwen als gecomponeerd in opdracht van1 Uw Cultuur-Fonds.

In ieder geval heb ik mijn onderneming kunnen beginnen en volvoeren dank zij de vaste grond onder de voeten van Uw zeer gewaardeerde, èn geldelijke èn morele aanmoediging, waarvoor ik U bij deze nogmaals mijn diepe erkentelijkheid betuig.

Met de meeste Hoogachting,

gaarne Uw dw

Matthijs Vermeulen.

 

Verblijfplaats: Den Haag, Nederlands Muziek Instituut, archief Buma/Stemra

Verblijfplaats concept: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA

  1. De woorden 'in opdracht van' zijn onderstreept. Aantekening onderaan: 'betekent: opgedragen aan CFB.'