MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630501 Ministerie van OK & W - B. Wagemans aan Matthijs Vermeulen

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (B. Wagemans)
aan
Matthijs Vermeulen

 

Den Haag, 1 mei 1963

 

's-Gravenhage
1 mei 1963

Zeer geachte heer Vermeulen,
Het verheugt mij, dat de Regering uw grote verdiensten als kunstenaar heeft weten te erkennen. Gaarne wens ik u dan ook geluk met de Koninklijke onderscheiding, die u is verleend. Mevrouw uw echtgenote moge mij toestaan, dat ik ook haar gelukwens met deze welverdiende decoratie.

 

Met de meeste hoogachting,

Het hoofd van de onderafdeling Muziek en Danskunst,

B. Wagemans

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA