MATTHIJS VERMEULEN

Componist, schrijver en denker

19630501 Matthijs Vermeulen aan Ministerie van OK & W - B. Wagemans - concept

Matthijs Vermeulen

aan

Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (B. Wagemans)

 

Laren, begin mei 1963

 

Hooggeachte Heer Wagemans,

Uw gelukwens die ik ontvangen mocht ter gelegenheid van de Koninklijke onderscheiding welke mij verleend is, en ook de betekenis van erkenning die U hecht aan de decoratie, hebben mij zeer getroffen. Ik hoop eveneens in de toekomst te beantwoorden aan de verwachtingen waarmee zulk een erkenning voor mij verbonden blijft.

Mede namens mijn echtgenote gelieve U verzekering te aanvaarden van onze grote dankbaarheid.

Met de meeste hoogachting,

 

concept

 

Verblijfplaats: Amsterdam, Bijzondere Collecties UvA